Eddy Current Separátor INP ECCENTRIC

efektivní separace neželezných kovů

IFE Eddy Current Separátory (princip založený na vybuzení vnitřních, tzv. vířivých proudů) se používají k oddělování neželezných kovů (hliník, měď, mosaz atd.) ze sypkého materiálu všeho druhu.

Produktové portfolio IFE obsahuje mimo jiné, také dvě speciální konstrukce excentrického typu:

INPx STRATOS se používá pro:

 • odstranění neželezných částic z toku sypkého materiálu (biomasa, odpadní dřevo atd.)
 • generování neželezných směsí (např. WEEE, struska ze spaloven))

INPx VIOS se používá pro:

 • odstranění neželezných částic z toku sypkého materiálu (biomasa, odpadní dřevo atd.),
 • generování neželezných koncentrátů (např. WEEE, struska ze spaloven, neželezné granule)
 • separaci vodičů na jednotlivé materiálové frakce (například granule mědi-olova, *zorba frakce)

* směs drceného a předem upraveného neželezného kovového šrotu

 

Princip činnosti

Pro více informací o principu fungování  INP Eccentric, klikněte zde:

Základní údaje

Magnetický bubenhorizontální s excentricky uspořádanými neodymovými permanentními magnety
Frekvenční pole pro INPx STRATOSmezi 300 a 900 Hz
Frekvenční pole pro INPx VIOSmezi 200 a 600 Hz
Rychlost posuvu pásu2 až 3 m/s
Pro INPx STRATOSje bod odseparování individuálně nastavitelný, což zvyšuje kvalitu produktuy
Vysoce výkonný magnetický systém INPx VIOSumožňuje generovat třetí, slabě magnetickou frakci (nerez ocel).
Vysoká hustota magnetického toku u INPx STRATOS330 - 370 mT na povrchu pásu
Mimořádně vysoká hustota magnetického toku u INPx VIOS510 - 550 mT na povrchu pásu

Průmyslové odvětví

Železárny a ocelárny

Výroba všech druhů kovů

Recyklace a odpadové hospodářství

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Chemie a umělé hmoty

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Zpracování strusky

Zpracování strusky ze sypkého materiálu

a různé jiné průmyslové odvětví

Najděte si své odvětví zde: Vyhledávač ›

Máte stále nějaké otázky nebo potřebujete podporu?

V případě potřeby detailní konzultace, nebo testování materiálu jsou vám k dispozici naši zaměstnanci a obchodní partneři.

person

Princip činnosti INPx STRATOS

Obecný princip Eddy Current Separátorů

Vodivé částice (hliník, měď a podobně), musí být oddělené od izolátorů. Vířivé proudy jsou indukovány ve vodivých částicích v důsledku časově měnícím se magnetickém poli. Výsledkem této indukce vznikají odpudivé síly.

Díky mimořádně silnému permanentnímu magnetickému poli a vysokým otáčkám magnetického rotoru, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků separace i při malých nebo obtížně tříditelných materiálů.

Materiál, který se má oddělit, je dopravován v co nejtenčí vrstvě dopravníkovým pásem do oblasti rychle rotujících magnetických polí na vratném bubnu umístěného na výstupní straně pásového dopravníku. Zde jsou v neželezných kovových částicích indukovány vnitřní, tak zvané vířivé proudy, které kolem každé jednotlivé částice z neželezného kovu vytvoří magnetické pole působící proti permanentnímu magnetickému poli magnetického rotoru. Tím zapůsobí na částice z neželezných kovů silný impulz, který tyto částice vymrští z proudu dopravovaného materiálu.

Princip pro excentrické Eddy Current Separátory INPx Stratos

INPx STRATOS má horizontální, excentricky uspořádaný magnetický buben s extrémně pevnými neodymovými permanentními magnety. Velký průměr rotoru způsobuje silné, hluboké magnetické pole a je proto vhodný zejména pro oddělení nejjemnějších neželezných kovů (až do 15 mm).

Vzdálenost bodu vymrštění nemagnetických kovů je individuálně nastavitelný. Jeho speciální multi-pólový magnet má za následek výjimečně dobré výsledky separace.

 

Speciální funkce INPx STRATOS

 • Vyprázdnění pásu v případě výpadku napětí způsobené regeneračním napájením z magnetového rotoru pro napájení motoru pohonu pásového dopravníku
 • Separátor s volitelnou automatickou úpravou rozdělovače
 • Separační systém: k dispozici jako kombinace Fe-NF (s magnetickým bubnem IFE v podávací jednotce)
 • Zařízení pro výměnu pásu
 • Speciálně vyvinutý systém čištění pásu (vestavěný, volitelný)
 • Automatický mazací systém (volitelné)
 • Ovládání pomocí dotykového panelu
 • Standardní šířka pásu až do 2 m

Princip činnosti INPx VIOS

Obecný princip Eddy Current Separátorů

Vodivé částice (hliník, měď a podobně), jsou oddělené od izolátorů. Vířivé proudy jsou indukovány ve vodivých částech na základě časově měnícímu se magnetickému poli. Výsledkem této indukce vznikají odpudivé síly.

Díky mimořádně silnému permanentnímu magnetickému poli a vysokým otáčkám magnetického rotoru, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků separace i při malých nebo obtížně oddělitelných materiálech.

Materiál, který se má oddělit, je dopravován v co nejtenčí vrstvě dopravníkovým pásem do oblasti rychle rotujících magnetických polí na vratném bubnu umístěného na výstupní straně pásového dopravníku. Zde jsou v neželezných kovových částicích indukovány vnitřní, tak zvané vířivé proudy, které kolem každé jednotlivé částice z neželezného kovu vytvoří magnetické pole působící proti permanentnímu magnetickému poli magnetického rotoru. Tím zapůsobí na částice z neželezných kovů silný impulz, který tyto částice vymrští z proudu dopravovaného materiálu.

Princip separace INPx VIOS

IFE VIOS vytváří bezprecedentní odpuzující sílu v neželezných kovech, aby mohly být odděleny pomocí absolutně novou geometrií magnetického systému. Pomocí cílené parametrizace je rotor tohoto separátoru schopen od sebe oddělit různé neželezné kovy nebo koncentrovat PCB z neželezných kovů.

Stejně jako STRATOS je IFE VIOS vybaven neodymovým permanentním magnetem.

Speciální funkce INPx VIOS

 • Vyprázdnění pásu v případě výpadku napětí způsobené regeneračním napájením z magnetového rotoru pro napájení motoru pohonu pásového dopravníku
 • Separátor s volitelnou automatickou úpravou rozdělovače
 • Separační systém: k dispozici jako kombinace Fe-NF (s magnetickým bubnem IFE v podávací jednotce)
 • Tří produktový rozdělovací systém pro separaci nerezových ocelí (volitelně)
 • Zařízení pro výměnu pásu
 • Speciálně vyvinutý systém čištění pásu (vestavěný, volitelný)
 • Automatický mazací systém (volitelné)
 • Ovládání pomocí dotykového panelu
 • Standardní šířka pásu až do 2 m
 • Separace vodičů dle jednotlivých materiálů

Reference & Odvětví průmyslu

Recyklace a odpady

300
StrojeFI, ES, DK, US, AU

Zpracování strusky

40
Stroje:AT, DE

Kontaktní informace

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Rádi s vámi probereme vaše aplikace a na základě žádosti vám připravíme nabídku šitou na míru.

 

Další informace o Eddy Current Separátor