Eddy Current Separátor INP s tyčí vytvářející vířivý proud

efektivní separace neželezných kovů

IFE Eddy Current Separátory (princip založený na vybuzení vnitřních, tzv. vířivých proudů) se používají k oddělování neželezných kovů (hliník, měď, mosaz atd.) ze sypkého materiálu všeho druhu.

Speciální model IFE ENOS se používá pro:

 • odstranění neželezných částic z toku sypkého materiálu (různé frakce plastů, kabelový šrot, atd.)
 • obnovení, získání neželezných směsí kovů (vhodné např. pro: *WEEE materiál, struska ze spaloven, neželezné směsi)
 • separaci kabelových vodičů (například granule mědi-olova)
  *WEEE odpadní elektrické a elektronické zařízení

 

Princip fungování

Pro více informací o principu fungování Eddy Current Separátoru ENOS klikněte zde.

Základní údaje

Tyč vytvářející vířivé proudyumístěná ve vratném válci (není zde rotační magnetický buben), excelentní separační výsledky dány přesným nastavením působících sil umožňující snížení rozptyl částic
Frekvenční polemezi 1 a 2 Hz
Rychlost posuvu pásu2 až 4 m/s
Kvalitavýrazně vyšší dávkovací poměry při současném vysokém stupni obnovy neželezných kovových částic
Vysoká hustota magnetického toku750mT až 850 mT na povrchu pásu

Průmyslové odvětví

Železárny a ocelárny

Výroba všech druhů kovů

Recyklace a odpadové hospodářství

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Chemie a umělé hmoty

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Zpracování strusky

Zpracování strusky ze sypkého materiálu

a různé jiné průmyslové odvětví

Najděte si své odvětví zde: Vyhledávač ›

Máte stále nějaké otázky nebo potřebujete podporu?

V případě potřeby detailní konzultace, nebo testování materiálu jsou vám k dispozici naši zaměstnanci a obchodní partneři.

person

Princip činnosti

Obecný princip Eddy Current Separátorů

Vodivé částice (hliník, měď a podobně), musí být oddělené od izolátorů. Vířivé proudy jsou indukovány ve vodivých částicích v důsledku časově měnícím se magnetickém poli. Výsledkem této indukce vznikají odpudivé síly.

Díky mimořádně silnému permanentnímu magnetickému poli a vysokým otáčkám magnetického rotoru (v tomto případě tyče), lze dosáhnout velmi dobrých výsledků separace i při velmi malých nebo obtížně tříditelných materiálů.

Materiál, který se má oddělit, je dopravován v co nejtenčí vrstvě dopravníkovým pásem do oblasti rychle rotujících magnetických polí na vratném bubnu umístěného na výstupní straně pásového dopravníku. Zde jsou v neželezných kovových částicích indukovány vnitřní, tak zvané vířivé proudy, které kolem každé jednotlivé částice z neželezného kovu vytvoří magnetické pole působící proti permanentnímu magnetickému poli magnetického rotoru (tyče). Tím zapůsobí na částice z neželezných kovů silný impulz, který vybuzené částice vymrští z proudu dopravovaného materiálu.

Princip pro speciální systém Eddy Current Separátoru INP ENOS (vybavený tyčí indukující vířivé proudy)

INP ENOS je založen na parametrizaci jednotlivých částic, která je zcela v rozporu se všemi konvenčními výrobky. Tento odlišný přístup umožňuje dosáhnout vynikající třídící jakosti (např. pro materiály, jako je kabelový šrot nebo plasty) a současně je schopen oddělit nerezové oceli v jednom průchodu (rozdělovač 3 produktů). Vysoká hustota magnetického toku na povrchu pásu je v rozmezí 750 - 850 mT. Použití této speciální tyče vytvářející vířivý proud, umístěné ve vratném válci, eliminuje nežádoucí vlastnosti rotujících částí jako je magnetický buben. To znamená, že lze prodloužit intervaly údržby a mazání téměř trojnásobně. Síly působící na jeden bod redukuje rozptyl částic a tím umožňuje dosažení skutečně výjimečných výsledků separace. Dále díky rychlosti posuvu pásu až 4 m/s vyniká extrémně vysokou kapacitou zpracování.

Speciální funkce

 • Separátor s volitelnou automatickou úpravou rozdělovače
 • Separační systém: k dispozici jako kombinace Fe-NF (s magnetickým bubnem IFE v podávací jednotce)
 • Jako volitelná možnost: rozdělovač na tři produkty obsahující částice z nerez materiálu.
 • Zařízení pro výměnu pásu
 • Speciálně vyvinutý systém čištění pásu (vestavěný, volitelný)
 • Automatický mazací systém (volitelné)
 • Ovládání pomocí dotykového paneluStandardní šířka pásu až do 3 m
 • Vytřídění jednotlivých kabelů
 • Vysoká kvalita vytřídění jemných frakcí zrn
 • Téměř bezúdržbové: třikrát delší údržbové a mazací intervaly
 • Různé struktury povrchu dopravníkového pásu, podle vstupního materiálu
 • Energeticky nejúčinnější celkový systém na trhu
 • Zvýšená kapacity díky vysoké rychlosti pásu

Reference & Odvětví průmyslu

Recyklace a odpady

300
Stroje:FI, ES, DK, US, AU

Zpracování strusky

40
Stroje:AT, DE

Kontaktní informace

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Rádi s vámi probereme vaše aplikace a na základě žádosti vám připravíme nabídku šitou na míru.

 

Další informace o Eddy Current Separátor