Eddy Current Separátor INP CENTRIC

efektivní separace neželezných kovů

IFE Eddy Current Separátory (princip založený na vybuzení vnitřních, tzv. vířivých proudů) se používají k oddělování neželezných kovů (hliník, měď, mosaz atd.) ze sypkého materiálu všeho druhu.

IFE centrický systém konstrukce INP se používá pro:

 • odstranění neželezných částic z toku sypkého materiálu (biomasa, odpadní dřevo atd.)
 • obnovení, získání neželezných směsí kovů (vhodné např. pro: hrubý, drcený materiál)
 • separaci použitých nápojových plechovek

Princip fungování

Pro více informací o principu fungování Eddy Current Separátoru INP klikněte zde.

Základní údaje

Magnetický bubenhorizontální s centricky uspořádanými neodymovými permanentními magnety
Frekvenční polemezi 300 a 900 Hz
Rychlost posuvu pásu2 až 3 m/s
Kapacita:nejvyšší specifický výkon pro hrubý materiál
Vysoká hustota magnetického tokuna povrchu pásu

Průmyslové odvětví

Železárny a ocelárny

Výroba všech druhů kovů

Recyklace a odpadové hospodářství

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Chemie a umělé hmoty

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Zpracování strusky

Zpracování strusky ze sypkého materiálu

a různé jiné průmyslové odvětví

Najděte si své odvětví zde: Vyhledávač ›

Máte stále nějaké otázky nebo potřebujete podporu?

V případě potřeby detailní konzultace, nebo testování materiálu jsou vám k dispozici naši zaměstnanci a obchodní partneři.

person

Princip činnosti

Obecný princip Eddy Current Separátorů

Vodivé částice (hliník, měď a podobně), musí být odděleny od izolátorů. Vířivé proudy jsou indukovány ve vodivých částicích v důsledku časově měnícím se magnetickém poli. Výsledkem této indukce vznikají odpudivé síly.

Díky mimořádně silnému permanentnímu magnetickému poli a vysokým otáčkám magnetického rotoru, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků separace i při velmi malých nebo obtížně tříditelných materiálů.

Materiál, který se má oddělit, je dopravován v co nejtenčí vrstvě dopravníkovým pásem do oblasti rychle rotujících magnetických polí na vratném bubnu umístěného na výstupní straně pásového dopravníku. Zde jsou v neželezných kovových částicích indukovány vnitřní, tak zvané vířivé proudy, které kolem každé jednotlivé částice z neželezného kovu vytvoří magnetické pole působící proti permanentnímu magnetickému poli magnetického rotoru. Tím zapůsobí na částice z neželezných kovů silný impulz, který tyto částice vymrští z proudu dopravovaného materiálu.

Princip pro centrický systém Eddy Current Separátoru INP

Vzhledem k tomu, že materiál je vystaven působení magnetického pole po dlouhou dobu a díky použití různých rotorů s různými počty pólů, umožňuje IFE INP Centric vysokou specifickou rychlost posuvu i při velikosti částic větších než 15 mm.

Speciální funkce

 • Vyprázdnění pásu v případě výpadku napětí způsobené regeneračním napájením z magnetového rotoru pro napájení motoru pohonu pásového dopravníku
 • Separátor s volitelnou automatickou úpravou rozdělovače
 • Separační systém: k dispozici jako kombinace Fe-NF (s magnetickým bubnem IFE v podávací jednotce)
 • Zařízení pro výměnu pásu
 • Speciálně vyvinutý systém čištění pásu (vestavěný, volitelný)
 • Automatický mazací systém (volitelné)
 • Ovládání pomocí dotykového panelu
 • Standardní šířka pásu až do 3 m

Reference & Odvětví průmyslu

Recyklace a odpady

300
StrojeFI, ES, DK, US, AU

Zpracování strusky

40
Stroje:AT, DE

Kontaktní informace

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Rádi s vámi probereme vaše aplikace a na základě žádosti vám připravíme nabídku šitou na míru.

 

Další informace o Eddy Current Separátor