Magnetický bubnový separátor

flexibilní řešení

IFE magnetické bubnové odlučovače se používají k plynulému odstranění nežádoucích kovových magnetických částic (trampového železa) ze sypkých materiálů všeho druhu. Sypký materiál se přivádí prostřednictvím skluzu nebo vibračním podavačem do separátoru a je dále dopravován prostřednictvím otáčení pláště bubnu. Magnetické částice jsou přitahovány vnitřním permanentním magnetem, zatímco nemagnetické částice pokračují v pohybu ve směru jejich dráhy letu, který je dán setrvačnosti a gravitací. Přitahovaný materiál je dopravován pláštěm bubnu až ke konci magnetického pole (až za osu bubnu), kde odpadává na druhou stranu nastavitelného rozbočovače, nebo do přichystané sběrné nádoby.

Výhody

  • IFE nabízí více verzí uzpůsobené k požadovaným aplikacím
  • vysoké magnetické síly
  • jednoduchost a dostupnost
  • nízké náklady na údržbu
  • všestranné využití v recyklačním průmyslu a separace strusky

Údaje

jmenovitý průměrod 300 až do 1 650 mm
jmenovitá šířkaaž do 3 000 mm
stacionární permanentní magnetyvyrobeny z magnetického materiálu první třídy, a to buď na bázi barya-feritu, nebo s využitím neodymových magnetů NdFeB
Varianta také selektromagnetickým motorem
nastavení magnetické poleradiální nebo axiální
plášť tělesavyrobený z nemagnetického materiálu, umožňující dlouhou životnost a nízké opotřebení
Uspořádaní magnetunastavitelné

Průmyslová odvětví

Ocelárny

Výroba všech druhů kovů

Uhlí

Těžba uhlí a výroba koksu

Slévárny

Výroba železných i neželezných odlitků

Písek a štěrk

Zahrnuje štěrk, písek, průmyslové minerály

Cement

Výroba stavebních hmot: jako je vápno, malta a omítky

Sklo a keramika

Výroba skla primárních a druhotných surovin (např. Recyklované sklo)

Jídlo a krmivo

Výroba a zpracování sypkých materiálů potravinářského průmyslu a krmiv, od prášku až po pelety

Recyklace a odpadů

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Dřevo

Výroba dřevní štěpky, pelet, dřevovláknitých desek

Chemie a umělé hmoty

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Hornictví

Důlní aplikace, povrchové a podzemní těžba pro všechny druhy rud

Magnezit

Obsahuje všechny průmyslové, žáruvzdorné materiály

Zpracování strusky

Zpracování strusky ze sypkého materiálu

a různé jiné průmyslové odvětví

Najděte si své odvětví zde: Vyhledávač ›

Máte stále nějaké otázky nebo potřebujete podporu?

V případě potřeby detailní konzultace, nebo testování materiálu jsou vám k dispozici naši zaměstnanci a obchodní partneři.

person

Optimalizované řešení s radiálně nebo axiálně orientovaným magnetickým polem

IFE magnetické bubnové separátory jsou přizpůsobeny na míru pro jednotlivé aplikace.
Bubnové separátory s radiálně orientovaným magnetickým polem jsou nejvhodnější pro soudržné materiály. Na základě změny polarity, se vytváří na povrchu pláště potřebné magnetické pole, díky kterému jsou kovové částice spolehlivě zachycovány a vynášeny až za osu bubnu. Zde již nepůsobí magnetické pole, čímž mohou být kovové částice uvolňovány do prostoru mimo nekovový separovaný materiál. Tento nekovový materiál naopak vlivem setrvačnosti pokračuje v dráze letu. Dráhu letu je možno nastavit dle požadované instalace záchytných nádob.
Varianta s axiálním uspořádáním pólů je magnetický buben navržen jako systém s kotoučovým magnetem a je zvláště vhodný pro sypké materiály s vysokými rychlostmi posuvu.

Pásový bubnový separátor - specialista na úpravu odpadních látek

IFE pásové bubnové odlučovače jsou používány za účelem separování kovových frakcí z různých odpadních látek, jakož i pro úpravy rud. Extrémně robustní konstrukce snižuje prostoje a umožňuje aplikací na míru. IFE pásové bubnové odlučovače jsou k dispozici s elektromagnety nebo s permanentními magnety nebo jejich kombinací.

Reference & Odvětví průmyslu

Slévárny

50
Stroje:HU, DE, FI, NO, SE

Recyklace a odpadové hospodářství

100
Stroje:SE, HU, SI, GB, DE

Chemie a plasty

10
Stroje:TW, FI, DE, IL

Úprava strusky

20
Stroje:FI, SE, NL, CZ, AT

Kontaktní informace

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Rádi s vámi probereme vaše aplikace a na základě žádosti vám připravíme nabídku šitou na míru.

Najděte si svého specialistu zodpovědného za naše produkty pro vaši zemi. ›

 

Další informace o magnetickém bubnovém separátoru.