Třídič Eddy Current

efektivní separace neželezných kovů vířivými proudy

IFE Eddy current separátory umí třídit neželezné kovy (hliník, měď, mosaz, atd.), ze sypkého materiálu. Vířivé proudy generují v kovech indukcí. Extrémně silné pulzující magnetické pole a vysoké otáčky jsou zárukou vynikajícího dělení materiálu dokonce i pro jemné a neoddělitelné částice.
Separace vířivými proudy je založena na využití magnetického rotoru s měnící se polaritou, rychle rotující uvnitř nekovového bubnu poháněného dopravníkovým pásem. Neželezné kovy přecházejí přes buben, tam vytváří střídavé magnetické pole požadované vířivé proudy v neželezných kovových částicích, což odpuzuje materiál pryč od dopravníku. Zatímco ostatní materiál odpadává na konci dopravníku, neželezné kovy jsou vystřelovány dopředu přes dělící zařízení dále od pásu.

Výhody

  • vynikající výsledky separace
  • hluboké, silné pulzující magnetické pole
  • k dispozici jak centrický systém (určený pro vysoké rychlosti posuvu) nebo excentrický systém (navržený pro separace jemné frakce)
  • konstrukce magnetického rotoru optimalizována pro konkrétní použití
  • vysoká spolehlivost
  • vyprazdňování dopravního pásu zajišťuje hluboké magnetické pole generováno magnetickým rotorem
  • nízké nároky na údržbu
  • optimální pro kombinace s jinými zařízeními IFE

Údaje

magnetické rotoryvolitelně s 6, 10, 18 nebo 36 póly
jmenovitá šířkaaž 3 000 mm
jmenovité otáčky rotoru600 až 2 500 otáček za minutu
rychlost posuvu pásu0,8 až 3,4 m/s
řídicí systémobsahuje ovládací prvky pro dávkování na vibrační podavač
ovládánízvlášť dopravního pásu a zvlášť magnetického rotoru

Průmyslová odvětví

Ocelárny

Výroba všech druhů kovů

Recyklace a odpadů

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Chemie a umělé hmoty

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Zpracování strusky

Zpracování strusky ze sypkého materiálu

a různé jiné průmyslové odvětví

Najděte si své odvětví zde: Machinefinder ›

Máte stále nějaké otázky nebo potřebujete podporu?

V případě potřeby detailní konzultace, nebo testování materiálu jsou vám k dispozici naši zaměstnanci a obchodní partneři.

person

Centrický / excentrický systém – k dispozici více možností

Centrické systémy jsou nejlépe vhodné pro vysoké rychlosti posuvu, protože materiál je vystaven magnetickému poli po dlouhou dobu. Použitím různých rotorů s různým počtem pólů umožňuje vysokou specifickou rychlost posuvu při velikosti částic (nad) > 15 mm.

Excentrické systémy jsou naladěni na jemné třídění částic. Nastavení pro vyhazování dle velikost zrna může být individuálně upraveno. Velký průměr rotoru způsobuje hluboké magnetické pole a umožňuje separovat materiál s velikosti zrna (do) < 15 mm.

Konstrukce Excentrického systému STRATOS

Tato speciální konstrukce umožňuje oddělení nejjemnějších částic neželezných kovů. Vynikající výsledky jsou dosahovány na základě schopnosti využití více pólového magnetického systému vyvinutého odborníky IFE pro konkrétní aplikace. Střídání frekvencí 1,5 kHz při 2 500 otáčkách za minutu, tedy relativně nízké rychlosti, snižuje zatížení a tím i opotřebení ložiska. Vytváříme sestavy s vibrační dopravníky pro optimalizované dávkování při separaci železa a oceli nebo s třídícími stroji, které dohromady vytváří perfektní separační systém.

Automatické mazací zařízení

Automatický mazací systém ložiska magnetického rotoru zaručuje bezproblémový provoz stroje. Zásobník maziva, čerpadlo, mazací potrubí a ovládací prvky jsou instalovány přímo do separátoru. Tento systém snižuje provozní náklady, neboť ložiska jsou mazána automaticky v pravidelných intervalech.

Reference & Odvětví průmyslu

Recyklace a odpadůc

300
Stroje:FI, ES, DK, US, AU

Zpracování strusky

40
Stroje:AT, DE

Kontaktní informace

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Kontaktujte prosím naše produktové specialisty.

Rádi s vámi probereme vaše aplikace a na základě žádosti vám připravíme nabídku šitou na míru.

Najděte si svého specialistu zodpovědného za naše produkty pro vaši zemi ›

 

Další informace o třídiči Eddy Current Separator.