Novinky

z IFE

V tomto koutku novinek Vás chceme průběžně informovat o nejnovějších událostech v naší společnosti IFE, o zajímavých projektech a veletrzích, stejně jako o mnoha dalších nejdůležitějších událostech roku! Zaregistrujte se do našeho newsletteru, abychom vás mohli průběžně informovat. Nebo nás sledujte na Facebooku, Youtube, Xing nebo LinkedIn!

We congratulate the students Lukas Binder and Julian Englisch from the Higher Institute of Technical Education (HTL) Waidhofen/Ybbs on the completion of their diploma thesis!

Čti více ...

Glass bead manufacturer SWARCO transforms old fragments of glass into reflective glass beads for road markings. The current article shows the important role, that IFE plays in this process...

Čti více ...

This whitepaper explains, why the fine sorting system IFE-SORT is much more than the "simple principle" of density sorting might initially suggest...

Čti více ...

As a technical project design engineer, Franz Huber ensures the accurate design of a wide variety of vibrating feeders and screening machines. In the following interview, he reveals what challenges he faces in his everyday work at IFE…

Čti více ...

Christmas is coming and the year is drawing to an end. We are happily looking back on a challenging but successful year 2021. With our small IFE memory we would like to get you in the mood for the upcoming Christmas celebrations.

Čti více ...

The slovak metal powder producer KOVOHUTY Dolný Kubín faced the challenge of finding a suitable process for recovering ferrous heavy metals from ferrosilicon slag. The solution came with IFE...

Čti více ...

The Whitepaper "The mounting element – a key component in vibration technology" provides an overview of common mounting element types. In addition, the mounting elements are compared using real measurement data.

Čti více ...

To find future-oriented solutions, IFE supports universities, incl. universities of applied sciences (FH), with equipment and actively participates in pioneering projects...

Čti více ...

Countless products are made out of plastic, paper and cardboard. With a material test IFE Material Handling was able to make the recycling process of such a product more efficient and at the same time increase the degree of purity of the resulting plastic fraction...

Čti více ...

Od 1. června 2020 se Libor Holoubek stará o naše zákazníky v České republice a na Slovensku...

Čti více ...

Aby bylo zajištěno, že sebrané odpadní dřevo bude přiděleno správnému cyklu použití, je nezbytné také jeho řádné zpracování. V článku „Efektivní strojní řešení pro zpracování odpadního dřeva“ se dozvíte více o klasifikaci odpadního dřeva pomocí třídění a separace, jakož i možnosti odloučení kovových kontaminantů od použitého dřeva. Článek obsahuje mnoho příkladů různých aplikací!

Čti více ...

Tam, kde se konvenční třídicí stroje zacpávají nebo zalepují, jsou žádané speciální třídicí zařízení, určené pro velmi náročné úkoly. A to je přesně ten případ, kde se s výhodou používají nadhazovací (flip-flop) třídiče zvané TRISOMAT vyráběné společnosti IFE Aufbereitungstechnik GmbH. 

Čti více ...

Od roku 2016 úspěšně funguje v Švédsku semi-mobilní separátor vířivých proudů IFE. Úkolem pro tento semi-mobilní zařízení je upravit až 120 m³/h dřevěných štěpků a odpadního dřeva.

Čti více ...

Dominantní názor převažující v odvětví separátorů využívající vířivé proudy je, že vyšší polarizační frekvence se rovná vyšší tříděné kvalitě, způsobuje, že někteří se dívají na vývoj výrobků dostupných na trhu se skepticismem. Výrobci separátorů využívající vířivé proudy stále častěji zvyšují počet pólů rotorů a také jejich provozní rychlost, pravděpodobně proto, aby sloužily potřebám měřitelnosti velikosti zrna pod 1 mm.

Čti více ...

Smíšené stavební odpady jsou ne minerální látky ze stavebních činností, které obsahují také malé podíly jiných látek. Příklady typických odpadů ze staveniště zahrnují stavební pomůcky, stavební materiály nebo odpad z obalů...

Čti více ...

Nové a rychle se měnící kompozice materiálů, stejně jako zmenšující se velikosti výrobků spolu s vyššími náklady na sběr, představují recyklační průmysl s velkými výzvami. Navíc se v budoucnu očekává zvýšené používání plastů ve všech skupinách látek, a proto budou kovové materiály dále vytlačovány. Hlavní změna recyklace kovu by se mohla objevit, již při vývoji elektromobilů, jejích a lehčích rámů, jenž jsou podstatné části budoucích automobilů a které budou vyrobeny spíše z kompozitních materiálů než z kovu...

Čti více ...

Jako jediný výrobce, který nabízí ucelené řešení ve výrobních odvětvích dávkování, vibrační třídění a magnetické separační technologie, dodává IFE na míru stroje pro zpracování recyklovatelných materiálů ...

Čti více ...

Plastový odpad je nejdříve zkontrolován na kontaminující látky, které se dostávají do recyklačního zařízení...

Čti více ...

Ve spolupráci s naším lokálním partnerem Enigma, IFE dodalo třídič „waste screens“ určený k čištění železného šrotu pro společnost Barry (UK) ...

Čti více ...

Vysoko intenzivní IFE magnetické bubny (KHP) jsou využívány pro oddělování zbloudilých vměstků železa od sypkých materiálů. Silné ...

Čti více ...

Ve spolupráci se zastoupením IFE Bulk Benelux dodává IFE do Holandska 3 speciální podavače...

Čti více ...

Větší zapojení teorie do praxe není pouze snahou o prosazení vynálezu do výroby a tím získání finančního obnosu na podporu školy. Jedná se o mnohem širší pojem, než jak je toto téma v poslední...

Čti více ...

Často nevíme, že naše staré elektrické spotřebiče obsahují pravé poklady. Studie ukazují, ...

Čti více ...

Naše nejmodernější technologie z oblasti magnetických technologií využívá známá rakouská společnost pro recyklaci šrotu. Dva...

Čti více ...

Vážení obchodní partneři,

V úsilí o zajištění našeho ekonomického úspěchu v budoucnu se my - IFE Aufbereitungstechnik - snažíme vždy dále rozvíjet naše stroje a technologie a přivést je tak na vyšší úroveň.
Vývoj mobilních a semi-mobilních zařízení bude v budoucnu zajímavým tématem v IFE...

Čti více ...