Novinky

z IFE

V tomto koutku novinek Vás chceme průběžně informovat o nejnovějších událostech v naší společnosti IFE, o zajímavých projektech a veletrzích, stejně jako o mnoha dalších nejdůležitějších událostech roku! Zaregistrujte se do našeho newsletteru, abychom vás mohli průběžně informovat. Nebo nás sledujte na Facebooku, Youtube, Xing nebo LinkedIn!

Třídění hnědého uhlí

Tam, kde se konvenční třídicí stroje zacpávají nebo zalepují, jsou žádané speciální třídicí zařízení, určené pro velmi náročné úkoly. A to je přesně ten případ, kde se s výhodou používají nadhazovací (flip-flop) třídiče zvané TRISOMAT vyráběné společnosti IFE Aufbereitungstechnik GmbH. 

Čti více ...

Dřevěné štěpky a zpracování odpadového dřeva

Od roku 2016 úspěšně funguje v Švédsku semi-mobilní separátor vířivých proudů IFE. Úkolem pro tento semi-mobilní zařízení je upravit až 120 m³/h dřevěných štěpků a odpadního dřeva.

Čti více ...

IFE uvádí na trh novou generaci eddy current separátoru

Dominantní názor převažující v odvětví separátorů využívající vířivé proudy je, že vyšší polarizační frekvence se rovná vyšší tříděné kvalitě, způsobuje, že někteří se dívají na vývoj výrobků dostupných na trhu se skepticismem. Výrobci separátorů využívající vířivé proudy stále častěji zvyšují počet pólů rotorů a také jejich provozní rychlost, pravděpodobně proto, aby sloužily potřebám měřitelnosti velikosti zrna pod 1 mm.

Čti více ...

Třídění smíšeného stavebního odpadu

Smíšené stavební odpady jsou ne minerální látky ze stavebních činností, které obsahují také malé podíly jiných látek. Příklady typických odpadů ze staveniště zahrnují stavební pomůcky, stavební materiály nebo odpad z obalů...

Čti více ...

Budoucnost recyklace

Nové a rychle se měnící kompozice materiálů, stejně jako zmenšující se velikosti výrobků spolu s vyššími náklady na sběr, představují recyklační průmysl s velkými výzvami. Navíc se v budoucnu očekává zvýšené používání plastů ve všech skupinách látek, a proto budou kovové materiály dále vytlačovány. Hlavní změna recyklace kovu by se mohla objevit, již při vývoji elektromobilů, jejích a lehčích rámů, jenž jsou podstatné části budoucích automobilů a které budou vyrobeny spíše z kompozitních materiálů než z kovu...

Čti více ...

Odpočítávání běží!

Jako jediný výrobce, který nabízí ucelené řešení ve výrobních odvětvích dávkování, vibrační třídění a magnetické separační technologie, dodává IFE na míru stroje pro zpracování recyklovatelných materiálů ...

Čti více ...

Magnetická technologie: Recyklace plastů v akci

Plastový odpad je nejdříve zkontrolován na kontaminující látky, které se dostávají do recyklačního zařízení...

Čti více ...

Čištění železného šrotu

Ve spolupráci s naším lokálním partnerem Enigma, IFE dodalo třídič „waste screens“ určený k čištění železného šrotu pro společnost Barry (UK) ...

Čti více ...

Magnetická Technologie: velká dodávka do Slovinska

Vysoko intenzivní IFE magnetické bubny (KHP) jsou využívány pro oddělování zbloudilých vměstků železa od sypkých materiálů. Silné ...

Čti více ...

Odpadní struska ze spaloven

Ve spolupráci se zastoupením IFE Bulk Benelux dodává IFE do Holandska 3 speciální podavače...

Čti více ...

Šedá je teorie – zelený strom života

Větší zapojení teorie do praxe není pouze snahou o prosazení vynálezu do výroby a tím získání finančního obnosu na podporu školy. Jedná se o mnohem širší pojem, než jak je toto téma v poslední...

Čti více ...

Malé, polámané, elektrické?

Často nevíme, že naše staré elektrické spotřebiče obsahují pravé poklady. Studie ukazují, ...

Čti více ...

Nejlepší zprávy

Naše nejmodernější technologie z oblasti magnetických technologií využívá známá rakouská společnost pro recyklaci šrotu. Dva...

Čti více ...

Průzkum IFE: Semi-mobilní stroje

Vážení obchodní partneři,

V úsilí o zajištění našeho ekonomického úspěchu v budoucnu se my - IFE Aufbereitungstechnik - snažíme vždy dále rozvíjet naše stroje a technologie a přivést je tak na vyšší úroveň.
Vývoj mobilních a semi-mobilních zařízení bude v budoucnu zajímavým tématem v IFE...

Čti více ...
This website uses cookies. By using our website, you also agree. Privacy Policy ›