Novinky

z IFE

V tomto koutku novinek Vás chceme průběžně informovat o nejnovějších událostech v naší společnosti IFE, o zajímavých projektech a veletrzích, stejně jako o mnoha dalších nejdůležitějších událostech roku! Zaregistrujte se do našeho newsletteru, abychom vás mohli průběžně informovat. Nebo nás sledujte na Facebooku, Youtube, Xing nebo LinkedIn!

2018

Dominantní názor převažující v odvětví separátorů využívající vířivé proudy je, že vyšší polarizační frekvence se rovná vyšší tříděné kvalitě, způsobuje, že někteří se dívají na vývoj výrobků dostupných na trhu se skepticismem. Výrobci separátorů využívající vířivé proudy stále častěji zvyšují počet pólů rotorů a také jejich provozní rychlost, pravděpodobně proto, aby sloužily potřebám měřitelnosti velikosti zrna pod 1 mm.

Čti více ...

Smíšené stavební odpady jsou ne minerální látky ze stavebních činností, které obsahují také malé podíly jiných látek. Příklady typických odpadů ze staveniště zahrnují stavební pomůcky, stavební materiály nebo odpad z obalů...

Čti více ...

Nové a rychle se měnící kompozice materiálů, stejně jako zmenšující se velikosti výrobků spolu s vyššími náklady na sběr, představují recyklační průmysl s velkými výzvami. Navíc se v budoucnu očekává zvýšené používání plastů ve všech skupinách látek, a proto budou kovové materiály dále vytlačovány. Hlavní změna recyklace kovu by se mohla objevit, již při vývoji elektromobilů, jejích a lehčích rámů, jenž jsou podstatné části budoucích automobilů a které budou vyrobeny spíše z kompozitních materiálů než z kovu...

Čti více ...

Jako jediný výrobce, který nabízí ucelené řešení ve výrobních odvětvích dávkování, vibrační třídění a magnetické separační technologie, dodává IFE na míru stroje pro zpracování recyklovatelných materiálů ...

Čti více ...

Plastový odpad je nejdříve zkontrolován na kontaminující látky, které se dostávají do recyklačního zařízení...

Čti více ...