Budoucnost recyklace

Navštivte nás na veletrhu IFAT 2018 na stánku B6 - 139/238

Nové a rychle se měnící kompozice materiálů, stejně jako zmenšující se velikosti výrobků spolu s vyššími náklady na sběr, představují recyklační průmysl s velkými výzvami. Navíc se v budoucnu očekává zvýšené používání plastů ve všech skupinách látek, a proto budou kovové materiály dále vytlačovány. Hlavní změna recyklace kovu by se mohla objevit, již při vývoji elektromobilů, jejích a lehčích rámů, jenž jsou podstatné části budoucích automobilů a které budou vyrobeny spíše z kompozitních materiálů než z kovu. Zpracování různých plastových frakcí se tak stane pro evropské společnosti zabývající se nakládáním s odpady nenahraditelným. *1

Kromě toho nový balíček EU pro recyklaci zvyšuje tlak na třídicí zařízení. Do roku 2030 musí být veškerý plastový odpad recyklovatelný. Dohodnutý balíček o odpadech stanoví, že v budoucnu bude existovat jednotná metodika pro výpočet kvót. Strany se také dohodly na úrovni recyklace komunálního odpadu a odpadu z obalů.

Existuje však riziko, že společnosti zabývající se likvidací odpadu mohou být doslova zaplaveny velkým množstvím plastového odpadu, pokud by třídění mělo vzrůst drasticky (odpad z obalů vzroste z 36% na 55%). *2

Zejména s ohledem na fakt, že vývoz plastového odpadu se stává stále obtížnější. Čínská vláda uložila zákaz dovozu 24 druhů odpadů - včetně papírového a plastového odpadu -, který již má svůj účinek. Podle zpráv trhu se dovoz plastů z Německa údajně již snížil o dvě třetiny. V důsledku toho může na evropském trhu existovat velké množství přebytečných plastů, u nichž je v současnosti nedostatečná třídící kapacita. *3

Třídění je předpokladem pro recyklaci. Speciální výrobky IFE jsou už dlouho stálici na trhu v oblasti recyklace a ekologických technologií. Při třídění, ale také v sektoru separace železných a neželezných kovů je správný výběr vhodných procesů klíčovým faktorem úspěchu.
IFE je jediný výrobce zařízení, který nabízí kompletní řešení pro dopravu, třídění a magnetickou separaci. IFE na základě žádosti navrhuje vlastní řešení pro zpracování širokého spektra druhů odpadů.

Na mezinárodním veletrhu IFAT 2018 (přední světový veletrh pro kanalizaci, vodu, odpad a nakládání se surovinami), který se koná od 14. do 18. května v Mnichově, budete mít příležitost navštívit nás a seznámit se s našim jedinečným a přesvědčivým řešením na vlastní oči.

Hlavní fakta o veletrhu IFAT 2016 ve zkratce:
- 3 087 vystavovatelů z 59 zemí
- 136.885 návštěvníků ze 169 zemí
- Výstavní prostor o rozloze více než 230 000 metrů čtverečních

Platforma pro inovace
Více než 3 000 vystavovatelů se zúčastní předního světového veletrhu environmentálních technologií, který předvede své průkopnické technologie, inovace, strategie a řešení přizpůsobené požadavkům daného trhu.

Zdroj: 1) Aufbereitungstechnik, 2) 320Grad.de 3) EU Recycling 4) www.ifat.de
Obrázek: Fotalia

Jdi zpět