Efektivní strojová řešení pro zpracování odpadního dřeva

V článku „Efektivní strojní řešení pro zpracování odpadního dřeva“ se dozvíte více o klasifikaci odpadního dřeva pomocí třídění a separace, jakož i možnosti odloučení kovových kontaminantů od použitého dřeva.
 
Článek obsahuje mnoho příkladů různých aplikací:
 
  • TRISOMAT Flip-Flop třídič pro odloučení dřevěného prachu a následnou separaci dřevěných štěpků, nebo pilin
  • Univerzální systém jemného třídění IFE-SORT pro generování fragmentů čistého dřeva a fragmentů bohatých na kovy
  • Dvoupodlažní třídič odpadu pro zpracování železničních pražců
  • Separátor neželezných kovů a vibrační podavač pro separaci kontaminantů ze dřeva
  • Semi-Mobilní Eddy Current Separator pro zpracování štěpky a odpadního dřeva
  • Magnetický bubnový odlučovač pro separaci železných vměstků z dřevěné štěpky
  • Železný / neželezný systém pro čištění odpadního dřeva
 

Jdi zpět