Magnetická Technologie: velká dodávka do Slovinska

Bylo dodáno sedm vysoko intenzivních IFE magnetických bubnů.

Vysoko intenzivní IFE magnetické bubny (KHP) jsou využívány pro oddělování zbloudilých vměstků železa od sypkých materiálů. Silné magnetické pole IFE-KHP umožňuje oddělit i velmi slabě magnetické části.
Ve znázorněné aplikaci se tato technika používá k oddělení interferujících sloučenin železa od slinutého granulátu (strusky), který jsou potřebný pro výrobu hliníku (rychlost posuvu 0,5-10 t/h, velikost zrna 0-0,3 mm). Další výhodou oproti běžným bubnům je kompaktní design a nízké investiční náklady.
Zde klikněte pro stažení ukázky aplikace:

Více o tématu slinutého granulátu:
Slinutý, možno nazvat také spékaný granulát, neboli také struska je minerální ložisko nerostů.
Tvoří se srážením minerálů rozpuštěných ve vodě, to znamená ve vodách, vodovodních potrubích a kontejnerech nebo ve vlhkém prostředí. Struska tvoří povlaky ve tvaru kůry na svazích nebo na terasách, v jeskyních a dolech nebo vytváří masivní desky. Struska nazývaná jako aglomerát se používá také jako vysokopecní vsázka, jde o materiál vyrobený z jemnozrnných rud, železných cirkulujících složek a agregátů.

 

Jdi zpět