Nejlepší zprávy

Separátor neželezných kovů byl úspěšně nainstalován

Naše nejmodernější technologie z oblasti magnetických technologií využívá známá rakouská společnost pro recyklaci šrotu. Dva systémy INP x STRATOS zajišťuje separaci těch nejmenších částí neželezných kovů proudu sypkého odpadu.

Více informací o separátoru vířivých proudů STRATOS naleznete zde:
http://www.ife-bulk.cz/cs/Magnetická-technika/tridic-eddy-current.html

Zajímavosti o separaci železných a neželezných kovů:
Odpad z neželezných kovů (hliník, měď, mosaz a další neželezné kovy) přítomné ve zbytkovém odpadu představuje velmi vysoký potenciál opětovného využití, ale na druhé straně narušuje proces přípravy a může způsobit vysoké opotřebení různých strojů. Za účelem třídění neželezného kovového odpadu se používají separátory vířivých proudů v systémech MBA. V separační jednotce indukuje magnetické pole elektrický vířivý proud v nekovových částech, který se proporcionálně zvyšuje s vodivostí materiálu.
Výsledkem jsou síly působící na kovové částice, které jsou v magnetickém poli rozpohybovány ve směru pohybu dopravního pásu. Nevodící látky odpadávají z řemene, protože tyto látky žádná magnetická síla neovlivňuje, zatímco feromagnetické materiály ulpívají na pásu (nakládání s odpady Štýrsko-abfallwirtschaft.steiermark).

 Jdi zpět