Nový obchodní zástupce IFE pro Českou republiku a Slovensko

Od 1. června 2020 se Libor Holoubek stará o naše zákazníky v České republice a na Slovensku. Od tohoto data je Libor k dispozici jako správná kontaktní osoba pro všechny dotazy týkající se portfolia služeb IFE.

S ním se do globálního týmu IFE připojil další zkušený odborník na prodej. Toto posílení umožňuje udržovat místní kvalitu péče na obvyklé vysoké úrovni a optimálně podporovat zákazníka.

Co se mu na práci s IFE obzvláště líbí, je množství možných řešení, která jsou dodávána klientům, aby mohli realizovat své požadavky podle svých potřeb. Každý projekt vyžaduje individuální a kompetentní poradenství. Pro tyto účely IFE vyrábí nejmodernější zařízení na nejvyšší úrovni, nejen ke zlepšení životního prostředí. Využití odpadu k výrobě druhotných surovin má prokazatelné pozitivní účinky na životní prostředí, které předáme budoucím generacím.

Přejeme Liborovi hodně úspěchů s těmito novými úkoly a těšíme se na plodnou spolupráci!

Jdi zpět