Odpadní struska ze spaloven

Dodávka a uplatnění speciálních podavačů

Ve spolupráci se zastoupením IFE Bulk Benelux dodává IFE do Holandska 3 speciální podavače. Přesahující tvar tělesa podavače, jakož i vozíky včetně bloků poháněných kol a odnímatelného rámu tvoří jádrové prvky podavačů. Aby bylo možné tlumit nárazy těžkých dílů a umožnit nepravidelné zatížení, jsou tato zařízení navíc vybaveny spolu s tlumiči nárazů, nárazníky v příčném i podélném směru.

Výjimečnost:
- odolnost proti opotřebení v kombinací pryže a materiálu Hardox
- zahrnují hydroizolaci, stejně jako
- obecně IFE vlastní robustní konstrukce
vše dohromady zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost.

Výhody na první pohled:
Robustní konstrukce = vysoká životnost a spolehlivost
Speciální provedení = přesně přizpůsobené aplikaci
Na základě důkladné konzultace a pokynů = provedené zastoupením IFE Bulk z Beneluxu a IFE naplnili požadavky zákazníka.

Praktickým doplňkem dodávky je speciální vozík se zařízením pro výměnu motoru.

Jdi zpět