Odpočítávání běží!

Navštivte nás na stánku B6 - 139/238

Jako jediný výrobce, který nabízí ucelené řešení ve výrobních odvětvích dávkování, vibrační třídění a magnetické separační technologie, dodává IFE na míru stroje pro zpracování recyklovatelných materiálů.

Na IFAT 2018, jenž je přední světový veletrh pro nakládání s odpadními vodami, vodou, odpady a surovinami, který se bude konat od 14. do 18.05., máte příležitost přesvědčit se o našich možnostech.

Jdi zpět