Průzkum IFE: Semi-mobilní stroje

Vážení obchodní partneři,

V úsilí o zajištění našeho ekonomického úspěchu v budoucnu se my - IFE Aufbereitungstechnik - snažíme vždy dále rozvíjet naše stroje a technologie a přivést je tak na vyšší úroveň.
Vývoj mobilních a semi-mobilních zařízení bude v budoucnu zajímavým tématem v IFE. Různé environmentální vlivy a trendy naznačují rostoucí význam takových strojů.

Abychom lépe porozuměli souvisejícím potřebám a přáním našich zákazníků a následně je mohli implementovat, žádáme vás, abyste se zúčastnili následujícího průzkumu.
Každá účast nás přivádí trochu blíž k požadovanému řešení.

http://ife.implicity.at/

Průzkum trvá přibližně 5-8 minut. Můžete být jisti, že vaše odpovědi zůstanou anonymní a budeme s nimi zacházet s nejvyšší diskrétností.
Průběh průzkumu lze kdykoli uložit a vyvolat a pokračovat později.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy s průzkumem, kontaktujte prosím Carinu Krenn (carina.krenn@ife-bulk.com), nebo vašeho regionálního zástupce Radka Kristiníka (radek.kristinik@ife-bulk.com).

Děkuji vám za podporu a pomoc v tomto připravovaném projektu společnosti IFE.

Jdi zpět