Šedá je teorie – zelený strom života

Spolupráce uznávaného univerzitního lektora a světového výrobce vibrační a magnetické techniky

Eddy current separator

Větší zapojení teorie do praxe není pouze snahou o prosazení vynálezu do výroby a tím získání finančního obnosu na podporu školy. Jedná se o mnohem širší pojem, než jak je toto téma v poslední době prezentováno široké veřejnosti.

Spojení teorie s praxí

Propojení teoretických znalostí s praxí umožňuje studentům nejen využívat získané vědomosti, ale také naučit se orientovat na trhu a navazovat osobní kontakty. Mají-li navíc možnost přicházet do styku s důvěryhodnými a stabilními firmami, které si dokážou i po mnoha letech udržet svou kvalitu a přicházet stále s něčím novým, je zde velký předpoklad, že se tito mladí lidé dovedou lépe zapojit do praxe a své kontakty dále využívat. A to nejen při nástupu na nová pracoviště, ale jako určitý srovnávací vzor po celý svůj profesionální život.

Jenom trpělivá práce s mladými lidmi již od počátku jejich studia a vzájemná ochota ke spolupráci přináší své ovoce, třebaže až za několik dlouhých let.

Přesně takové myšlení a přístup představuje spojení renomovaného pedagoga Ing. Otakara Vavrušky z VŠB-TU Ostrava a rakouské společnosti IFE Aufbereitungstechnik GmbH. Již před více než 30 lety, kdy Ing. Vavruška začínal své studenty vézt k orientaci na praxi, figurovala zařízení firmy IFE v diplomových pracích studentů. Dnes jeho bývalí studenti zastávají nejenom vysoké manažerské funkce v oborech zabývajících se dopravou, drcením a tříděním sypkých hmot, ale patří mezi špičkové technické zaměstnance v oborech týkajících se dobývání rud, energetiky, cementáren, vápenek, zpracování strusky a dalších.

Stroje špičkové světové úrovně

Pro takováto odvětví, především v oborech, kde se zpracovává těžký, lepivý, horký sypký materiál, vyvíjí a vyrábí již více než 70 let stroje špičkové světové úrovně společnost IFE se sídlem v rakouském Waidhofenu. Jejich zařízení byla považována, v době studentských let dnešních českých profesionálů na vrcholu své kariéry, za vzor pro vibrační podávání a dávkování (vibrační dopravní technika).

IFE (v překladu: Institut Výzkumu a Vývoje) dokázal ke své vývojové činnosti přidat také výrobu těchto strojů, a proto se mohl úspěšně pustit do dalšího řešení těch nejsložitějších úkolů pro těžké provozy a obtížně tříditelné materiály. Ve svém sídle ve Waidhofenu, rozšířili výrobu žlabových a trubkových podavačů o vibrační výsypky, dávkovací jednotky, vysoko-pevnostní zařízení nebo spirálové vertikální dopravníky, které našly své uplatnění například ve slévárnách pro vynášení horkého písku.

Naprostý průlom však zaznamenali výrobou třídicích strojů (třídicí technika), a to nejen s klasickým lineárním a kruhovým pohybem částic, ale zejména schopnosti nabídnout vibrační vysokorychlostní třídiče a třídiče s unikátní 3fázovou oscilací, využívající vlastní rezonanci.

Magnetická Technika

Kvalita, spolehlivost, důraz na bezpečnost a ekonomičnost získala firmě takovou prestiž a ekonomický přínos, že se nezalekla rozšiřování svého portfolia výrobků a jako jediná v Evropě přidala k vibračním zařízením také magnetickou techniku. Výrobky na bázi magnetické technologie se ukázaly jako mimořádně smysluplný doplněk k dopravní a třídicí technice. Využívá se všude tam, kde je nutná ochrana strojů před cizími železnými vměstky, při čištění a úpravě produktů, ať už se jedná o cement, uhlí nebo cukr.

Pokrok nezastavíš

Myslím, že lektor – vizionář, jakým je Ing. Otakar Vavruška, si zaslouží velké uznání a naši ochotu mu naslouchat, i když už nejsme jeho žáky, ale mistři svého oboru. Jeho vize a názory na zavádění těch nejsofistikovanějších technologií a techniky do našeho průmyslu se přece za několik let několikanásobně vrátí. Pokud nechceme být státem s přehršlí skladníků a svářecích dílen pro naše technologicky vyspělejší západní sousedy, nesmíme se bát takovéto názory přijímat. Buďme proto, tak jako on, trpěliví s tahem na branku, bez ohledu na touhy okamžité návratnosti našeho počínání.

Stejně jako IFE, které nyní rozšiřuje svůj výrobní program o mobilní a semi-mobilní zařízení, investujme do budoucnosti alespoň tím, že na stránkách http://ife.implicity.at vyplníme dotazník. Dejme do toho alespoň ochotu spolupráce a trpělivost, ke které vybízí zkušenost v podání Ing. Otakara Vavrušky.

Jdi zpět