Třídění hnědého uhlí

Tam, kde se konvenční třídicí stroje zacpávají nebo zalepují, jsou žádané speciální třídicí zařízení, určené pro velmi náročné úkoly. A to je přesně ten případ, kde se s výhodou používají nadhazovací (flip-flop) třídiče zvané TRISOMAT vyráběné společnosti IFE Aufbereitungstechnik GmbH.
 
TRISOMAT se skládá ze dvou pohyblivých rámových systémů, na kterých jsou namontovány příčné nosníky. Flexibilní třídící panely upevněny na tyto příčníky jsou střídavě napínány a uvolňovány prostřednictvím pohybů jednotlivých rámů.  Vysoké akcelerační síly účinně brání zacpávání nebo zalepování třídících sít a to nejen při vysokých rychlostech dávkování, ale i v případě malých síťových mezer. Pohyb rámů je vyvoláván excentrickým pohonem. Speciální pohyby obou rámových systémů vytváří tři různé oscilační pohyby na vnějším rámu?
  • Kruhový pohyb v oblasti podávání - rychlé rozvolnění materiálu, vysoká rychlost posuvu, i při náročných materiálech.
  • Lineární pohyb v centrální oblasti, kde zajišťuje optimální kontakt mezi materiálem a třídícím sítem, což vede k té nejefektivnější ostrosti třídění!
  • Eliptický pohyb proti směru toku materiálu vede k lepšímu rozložení vrstvy materiálu po celé délce třídící plochy a zvýšení intenzity třídění na požadovanou velikost zrna.
Flip-flop třídič TRISOMAT tak zajišťuje optimální separaci obtížně tříditelných, lepivých nebo vlhkých materiálů - od promáčeného, kapajícího popela po spalování odpadu až po uhlí, kompost a odpadní dřevo. Typická velikost částic určená pro třídění je mezi 2 až 20 mm.
V české úpravně uhelné elektrárny bylo nainstalováno do provozu osm nadhazovacích třídičů společnosti IFE Aufbereitungstechnik pro vytřídění frakce "ořech 2" a frakce hrubý prach z tohoto hnědého uhlí, který je určen k dalšímu použití.
Na strojích s rozměrem síta 2 x 5,4m jsou dopravovány částice o velikosti zrna 10–25mm, ostrost třídění je v rozsahu 2–12mm. Velikost uhlí třídy "ořech 2" jsou dodávána různým drobným odběratelům, zatímco hrubý prach je dopravován do kogeneračních jednotek.
Vysoké nároky, které byly v tomto projektu kladeny na naše třídící stroje, byly plně uspokojeny také díky uskutečněným materiálovým zkouškám.
V prvním stadiu rekonstrukce rozšíření byla nejprve provedena instalace čtyř třídících strojů. Po uplynutí příslušné doby provozu byla znovu potvrzena shoda s požadovanými parametry. Následovala instalace dalších čtyř flip-flopů Trisomat společnosti IFE.
Již více než 70 let se společnost IFE Aufbereitungstechnik GmbH zabývá konstrukcí strojů pro manipulaci se sypkými materiály. IFE nabízí potřebné know-how pro zajištění optimální a kontinuální separace i v těch nejnáročnějších podmínkách. V IFE jsme si plně vědomi, že pro další použití uhlí, může být rozhodující co nejvyšší čistota požadovaných frakcí!
 
Další informace o technologii IFE flip-flop třídění:
 
 
 

Jdi zpět