Třídění smíšeného stavebního odpadu

IFE dodává do Irska desátou kopii největšího možného třídiče (3000 x 8000 mm)

Smíšené stavební odpady jsou ne minerální látky ze stavebních činností, které obsahují také malé podíly jiných látek. Příklady typických odpadů ze staveniště zahrnují stavební pomůcky, stavební materiály nebo odpad z obalů. *1
Zkušenosti z více než dvaceti let při zpracování odpadů nám ukázaly, že pro tento typ heterogenní směsi, která často obsahuje vláknitý nebo lepivý materiál, je nezbytné důkladně promyslet, jaký třídič pro jeho třídění zvolíme.
V minulosti provozovatelé třídících zařízení opakovaně popsali problémy a výzvy, kterým čelí: objemné předměty obsažené v materiálu, který mají být odseparovány, jako jsou dráty a dlouhé tenké kusy šrotu (např. konstrukční ocel), které by překrývaly, nebo zacpávaly třídící otvory. Navíc dochází k zaplétání a vzniku chuchvalců, jejichž efekt je znásobený mimo jiné také vlivem přítomnosti provazů a lan.
Otvory třídičů byly také pravidelně pokryty fóliemi obalů. Navíc otvory mají tendenci se ucpávat zejména proto, že se jedná o lepivý materiál, který jako takový má tendenci se shlukovat. *2,3

Aby bylo možné tyto problémy řešit, vyvinulo IFE v roce 2002 první třídič pro recyklaci, které mělo významně ovlivnit zpracování odpadu. Třídiče s kaskádovými panely, které slouží k účinnému cirkulaci materiálu, mají žaluziovou konstrukci s maximálně prostornou třídící plochou. To zajišťuje prakticky bezproblémové třídění. Navíc nainstalované prstové tyče poskytují zásadní rozvolnění materiálu a zabraňují pokrytí otevřených ploch třídících sít velkými plochami odpadových frakcí (jako jsou fólie). Počet 350 celosvětově prodaných Waste separátorů hovoří samo za sebe.
Zejména v současných aplikacích, kde je vyžadováno třídění bez ucpávání kombinované s velmi vysokým objemem vsázkového materiálu, představuje zařízení IFE Waste screens optimální řešení.
V praktickém uvedeném příkladu, se používá naše zařízení pro předtřídění 70 t/h se stavebním odpadem (0-250 mm) s obvyklými další výhody, jako jsou:
Mazání v olejové lázni pro dlouhou životnost a robustní stacionární kryt ve verzi CE pro zajištění maximální bezproblémovou a co nejjednodušší údržbu povrchu třídících sít.
V oblasti jemného třídění, kde konvenční třídicí stroje, jako jsou lineární nebo kruhové vibrační síta, již dosáhly svých hranic, je zde použit flip-flop třídiče IFE TRISOMAT s pružnými krycími rohožemi. Používá se pro separaci obtížně tříditelných, lepivých nebo vlhkých materiálů pro dělení zrnitosti přibližně od 2 do 20 mm. Napínání a uvolňování panelů síta vytváří samočistící efekt.

IFE je jediný výrobce, který nabízí kompletní řešení v oblasti strojů určených pro dopravu, třídění a magnetických technologií. IFE dodává potřebné know-how pro navrhování a dimenzování zákaznických řešení na míru pro zpracování tuhého odpadu všeho druhu, například jako je tento smíšený stavební odpad.

Foto: 3D model s typickým rozsahem dodávky: Anti vibrační rám a stacionární kryt, stejně jako volitelná ocelová konstrukce a obslužné plošiny

Zdroje: 1) bauingenieurseite.de 2) Sieben und Siebmaschinen: Grundlagen und Anwedung 3) patents.google.com/patent/DE4441611C1/de

Jdi zpět