MVA-Schlacke Titelbild

Struska ze spalování odpadu

Skryté kovové poklady v toku strusky

Výroba kovu stroji IFE

Pro zpětné přivádění do koloběhu surovin

Struska a popel vznikající ve spalovnách a elektrárnách na palivo získávané z odpadu není možné vidět jen jako odpad. Často skrývá velký potenciál surovin. Cílem IFE je vytěžit a získat co nejvíce kovu ze strusky, aby se pak vrátila do koloběhu materiálu. V procesu zpracování se používají síta, magnetické bubny, separátory na principu vířivých proudů a vzduchové třídiče a ze strusky separují železné i neželezné kovy. V ideálním případě lze díly technologii IFE používat zbytky strusky jako stavební materiály a omezovat tak potřeby skládkování.

Frakce z materiálu

  • Ocelový šrot
  • Kovové směsi
  • Stavební materiál

Spolehlivé stroje pro zpracování strusky