Materialien

Materiály

Řešení IFE podle materiálů

Osvědčené technologie perfektně sladěné s vaším materiálem

Velké, malé, lepivé, suché... - Sypké materiály mohou mít nejrůznější vlastnosti. Technologie zpracování od IFE se s tímto perfektně sladí a nabízí tak efektivní řešení s dlouhou životností. Díky rozsáhlé pokladnici zkušeností, ale i novým poznatkům technické akademie IFE se firmě IFE daří řešit problematiku nejrůznějších materiálů, oborů a úkolů.

Technologie pro zpracování plastových dílů nejrůznějšího druhu

Zajištění suroviny a odstranění cizích látek

Získávání rozměrů zrna podle normy

od malého zrnka prachu a skuteční obři

Další materiály

Zpracování hliníkového šrotu a odpadu pro recyklaci

Více

Mnohostranná technologie zpracování pro nehomogenní směsi materiálů

Více

Stavební průmysl vyžaduje suroviny s přesně definovanými vlastnostmi.

Více

Zpracování pro bioplynové stanice a teplárny

Více

Přesné vytváření frakcí, dávkování a separace cizích látek

Více

Kusové železo pro perfektní procesy ve vysoké peci

Více

Vysoké požadavky na technologii zpracování v dolech

Více

Ze střepů vzniká nové sklo

Více

Efektivní oddělování odlitků od písku

Více

Technologie pro zpracování tvrdých hornin všech hmotnostních tříd a délek hrany

Více

Řešení manipulace s materiálem pro dřevařský průmysl

Více

Maximalizace výtěžnosti kovu v hutích na ocel a měď

Více

Zpětné získávání mědi z elektroodpadu a kabelového šrotu šetrné vůči přírodním zdrojům

Více

Přesné dávkování díky IFE

Více

Nejdůležitější surovina zajišťující žáruvzdornost výrobků

Více

Získávání kovů z různých toků materiálu (starého kovu)

Více

Průmyslové minerály pro široké spektrum aplikací

Více

Zpětné získávání surovin z recyklovaných materiálů nejrůznějšího druhu

Více

Skryté kovové poklady v toku strusky

Více

Technologie zpracování pro lahve a obaly z PET

Více

Ostře sledovaný materiál – kompost

Plastové fólie a další cizí látky stále častěji přistávají v bioodpadu. Proti tomu stojí rostoucí požadavky odběratelů a nyní je nutné zohledňovat i zpřísněnou legislativu týkající se cizích látek v kompostu.

S AEROSELECTORem firma IFE nyní představuje revoluční řešení, které splní tento úkol zpracování.

Objevit více

Technická akademie IFE

Otestujeme váš materiál a najdeme pro vás nejlepší řešení.

Proveditelnost, výkon a bezpečnost investic – v technické akademii IFE ukážeme, ke kterým potenciálům připojit váš proces zpracování. Díky našemu rozsáhlému know-how v oblasti technologií procesů a aplikací se proces bere a analyzuje jako celek.

Se získanými informacemi najdeme nejlepší řešení pro váš úkol zpracování a poskytneme vám výsledky i v podrobném protokolu.

 

Objevit více Žádost o pokus s materiálem