Eisenschrott

Šrot

Zajištění suroviny a odstranění cizích látek

Zvýšení přidané hodnoty v toku materiálu

Čistší frakce materiálu se stroji IFE

Vývoj na trhu s ocelovým šrotem a také stále přísnější rámcové podmínky hutí staví mnoho provozoven v oboru sekundárních surovin před velké výzvy. Požadované parametry kvality ve spojení se silně kolísajícími cenami na trhu sekundárních surovin zvýrazňují nutnost rozšíření znečištěných ocelových šrotů ke kvalitativně hodnotným sekundárním surovinám a přitom udržet co nejnižší produkci vedlejších produktů určených k likvidaci. Stroje IFE přitom zajišťují efektivní čištění, prosévání a odstraňování cizích látek.

Úlohy s materiálem

Druhy šrotu

 • Hliníkový šrot
 • Třísky
 • Plechovky
 • Železný šrot
 • Lehký materiál z drtiče
 • Těžký materiál z drtiče
 • Kabelový šrot / šrot z elektroniky
 • Drcené chladicí zařízení

Frakce z materiálu

 • Fe
 • Al
 • Cu
 • Zorba
 • Zurik

Filtrované cizí látky

 • Guma
 • Plast
 • Prach
 • Frakce kameniva
 • Organický materiál

Spolehlivé stroje pro zpracování šrotu