Magnettrommelscheider Detailaufnahme

Magnetický bubnový separátor

Magnetická technika

flexibilní řešení

IFE magnetické bubnové odlučovače se používají k plynulému odstranění nežádoucích kovových magnetických částic (trampového železa) ze sypkých materiálů všeho druhu. Sypký materiál se přivádí prostřednictvím skluzu nebo vibračním podavačem do separátoru a je dále dopravován prostřednictvím otáčení pláště bubnu. Magnetické částice jsou přitahovány vnitřním permanentním magnetem, zatímco nemagnetické částice pokračují v pohybu ve směru jejich dráhy letu, který je dán setrvačnosti a gravitací. Přitahovaný materiál je dopravován pláštěm bubnu až ke konci magnetického pole (až za osu bubnu), kde odpadává na druhou stranu nastavitelného rozbočovače, nebo do přichystané sběrné nádoby.

Zeptat se na stroj

Odlišné intenzity pole
Plášť bubnu provedený specificky pro materiál
Plášť bubnu provedený specificky pro materiál
Hlavní vlastnosti produktu.

 

 

IFE magnetické bubnové separátory jsou přizpůsobeny na míru pro jednotlivé aplikace.
Bubnové separátory s radiálně orientovaným magnetickým polem jsou nejvhodnější pro soudržné materiály. Na základě změny polarity, se vytváří na povrchu pláště potřebné magnetické pole, díky kterému jsou kovové částice spolehlivě zachycovány a vynášeny až za osu bubnu. Zde již nepůsobí magnetické pole, čímž mohou být kovové částice uvolňovány do prostoru mimo nekovový separovaný materiál. Tento nekovový materiál naopak vlivem setrvačnosti pokračuje v dráze letu. Dráhu letu je možno nastavit dle požadované instalace záchytných nádob.
Varianta s axiálním uspořádáním pólů je magnetický buben navržen jako systém s kotoučovým magnetem a je zvláště vhodný pro sypké materiály s vysokými rychlostmi posuvu.

IFE pásové bubnové odlučovače jsou používány za účelem separování kovových frakcí z různých odpadních látek, jakož i pro úpravy rud. Extrémně robustní konstrukce snižuje prostoje a umožňuje aplikací na míru. IFE pásové bubnové odlučovače jsou k dispozici s elektromagnety nebo s permanentními magnety nebo jejich kombinací.

Magnettrommelscheider Feldlinienverlauf Detailaufnahme
 Bandtrommelscheider Maschinenaufnahme
Magnettrommelscheider Maschinenaufnahme
Magnettrommelscheider Maschinenaufnahme
Magnettrommelscheider Maschinenaufnahme

Data produktu

jmenovitý průměr od 300 až do 1 650 mm
jmenovitá šířka až do 3 000 mm
stacionární permanentní magnety vyrobeny z magnetického materiálu první třídy, a to buď na bázi barya-feritu, nebo s využitím neodymových magnetů NdFeB
Varianta také s elektromagnetickým motorem
nastavení magnetické pole radiální nebo axiální
plášť tělesa vyrobený z nemagnetického materiálu, umožňující dlouhou životnost a nízké opotřebení
Uspořádaní magnetu nastavitelné

 

Výhody

  • IFE nabízí více verzí uzpůsobené k požadovaným aplikacím
  • vysoké magnetické síly
  • jednoduchost a dostupnost
  • nízké náklady na údržbu
  • všestranné využití v recyklačním průmyslu a separace strusky

Obory

Výroba železných i neželezných odlitků

Více

Výroba skla primárních a druhotných surovin (např. Recyklované sklo)

Více

Důlní aplikace, povrchové a podzemní těžba pro všechny druhy rud

Více

Výroba dřevní štěpky, pelet, dřevovláknitých desek

Více

Těžba uhlí a výroba koksu

Více

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Více

Zpracování kovového odpadu všech druhů a původu

Více

Výroba všech druhů kovů

Více

Výroba stavebních hmot: jako je vápno, malta a omítky

Více

Příklady použití

Reference a odvětví

Dřevo

272 Stroje v GER, AT, GBR, SE, RO

Slévárny

201 Stroje v AT, GER, SE, CZ, AS

Recyklace a odpadů

184 Stroje v AT, GER, PL, CH, CZ

Šrotový průmysl

135 Stroje v GER, AT, FIN, RO, CZ