Kohle Detailaufnahme

Těžba uhlí

Zařízení IFE pro zpracování cenných primárních surovin

Velké tonáže a jemný prach

Nezbytnost provedení specifických pro aplikaci

Při získávání primárních surovin, jako je uhlí, se přemisťují velké objemy a další zpracování také vyžaduje perfektně zpracované meziprodukty. Aplikace vyžadují – i z důvodu rozmanitosti – řešení na míru. IFE pro tyto účely dodává jednotlivé stroje, ale i celková řešení skládající se ze žlabů na vynášení ze zásobníků a zavážení zásobníků, roštů a (třídicích) sít, ale i magnetických separátorů.  

Výhody

Robustní a spolehlivé


Drsné pracovní podmínky a podmínky prostředí vyžadují robustní stroje s dlouhou životností, které vydrží provoz v dole. 

Řešení na míru


Individuální procesy zákazníka vyžadují řešení na míru. IFE vypracuje perfektní řešení orientované na potřeby pro každý zpracovávaný materiál a pro všechny požadované kapacity.

Desítky let zkušeností


IFE už od počátku dodává do dolů, a proto mohla nabýt rozsáhlé know how z oboru a aplikací. 

Široké portfólio


IFE dodává nejen stroje pro jednotlivé případy aplikace, ale pokrývá široké spektrum řešení strojů velmi mnoho aplikací, které ani nemusejí být hned vidět. 

Stroje IFE mimo jiné zpracovávají

Třídění hnědého uhlí proséváním

V jednom českém zařízení na zpracování uhlí s připojenou elektrárnou je v provozu osm flip-flop sít IFE pro prosévání frakce „ořech 2“ a také hrubého prachu z hnědého uhlí.

Požadovaná zrnitost strojů o rozměrech 2 x 5,4 m je 10–25 mm, velikost ok síta je v rozsahu 2–12 mm.
Třída zrna „ořech 2“ se dodává různým maloodběratelům, hrubý prach se přepravuje dál do tepelných elektráren. 

Uhlí, koks, antracit...

Další informace ke zpracování uhlí s IFE naleznete zde:

Uhlí