Zement Ersatzbrennstoff Detailaufnahme

Výroba cementu – palivo získávané z odpadu

Zařízení IFE pro výrobu paliv

Generování vysokých teplot pomocí odpadů

Dosahování rovnoměrné kvality při kolísajících vstupech

Spalování odpadů ve formě RDF (palivo získávané z odpadu, RDF = Residue Derived Fuel) patří k nejúčinnějším opatření k dekarbonizaci vysokoteplotních procesů, jako je výroba cementu. Zvláštní pozornost je nutné přitom věnovat zpracování (plastových) odpadů orientovanému na výhřevnost. IFE dodává jednotlivé stroje přizpůsobené stávajícím místním vstupním surovinám, např. žlaby, síta a magnetické separátory.  

Výhody

Necitlivé a bezúdržbové


Silně se měnící vstupní suroviny vyžadují stroje necitlivé na kolísání množství a kvality.

Rozsáhlé portfólio


IFE dodává nejen stroje pro jednotlivé případy aplikace, ale pokrývá široké spektrum řešení strojů téměř pro celé řešení. 

Řešení na míru


Individuální místní podmínky vyžadují řešení na míru. IFE vypracuje perfektní řešení orientované na potřeby.

Desítky let zkušeností


IFE se zabývá RDF od té doby, kdy je to tématem v oboru, a proto má dostatečné know-how.

Stroje IFE mimo jiné zpracovávají

Technologie zpracování na míru z jednoho zdroje

Už víc než 20 let firma IFE dodává technologii prosévání, magnetickou technologii a dopravní technologii pro zpracování paliv získávaných z odpadu. Tím se neseparují jen cizí látky a kameny. Prosévací stroje IFE spolehlivě zajišťují jednotnou velikost zrna a tak i kvalitní produkt.