Wirbelstromscheider ENOS Splitter Detailaufnahme

Eddy Current Separátor INP s tyčí vytvářející vířivý proud

Magnetická technika

efektivní separace neželezných kovů

IFE Eddy Current Separátory (princip založený na vybuzení vnitřních, tzv. vířivých proudů) se používají k oddělování neželezných kovů (hliník, měď, mosaz atd.) ze sypkého materiálu všeho druhu.

Speciální model IFE ENOS se používá pro:

 • odstranění neželezných částic z toku sypkého materiálu (různé frakce plastů, kabelový šrot, atd.)
 • obnovení, získání neželezných směsí kovů (vhodné např. pro: *WEEE materiál, struska ze spaloven, neželezné směsi)
 • separaci kabelových vodičů (například granule mědi-olova)
  *WEEE odpadní elektrické a elektronické zařízení

Zeptat se na stroj

Stírací kartáč v závislosti na materiálu
Stírací kartáč v závislosti na materiálu
Volitelný magnetický buben
Volitelný magnetický buben
Přepážka specifická pro zákazníka
Přepážka specifická pro zákazníka
Hlavní vlastnosti produktu.

 

 

Vodivé částice (hliník, měď a podobně), musí být oddělené od izolátorů. Vířivé proudy jsou indukovány ve vodivých částicích v důsledku časově měnícím se magnetickém poli. Výsledkem této indukce vznikají odpudivé síly.

Díky mimořádně silnému permanentnímu magnetickému poli a vysokým otáčkám magnetického rotoru (v tomto případě tyče), lze dosáhnout velmi dobrých výsledků separace i při velmi malých nebo obtížně tříditelných materiálů.

Materiál, který se má oddělit, je dopravován v co nejtenčí vrstvě dopravníkovým pásem do oblasti rychle rotujících magnetických polí na vratném bubnu umístěného na výstupní straně pásového dopravníku. Zde jsou v neželezných kovových částicích indukovány vnitřní, tak zvané vířivé proudy, které kolem každé jednotlivé částice z neželezného kovu vytvoří magnetické pole působící proti permanentnímu magnetickému poli magnetického rotoru (tyče). Tím zapůsobí na částice z neželezných kovů silný impulz, který vybuzené částice vymrští z proudu dopravovaného materiálu.

INP ENOS je založen na parametrizaci jednotlivých částic, která je zcela v rozporu se všemi konvenčními výrobky. Tento odlišný přístup umožňuje dosáhnout vynikající třídící jakosti (např. pro materiály, jako je kabelový šrot nebo plasty) a současně je schopen oddělit nerezové oceli v jednom průchodu (rozdělovač 3 produktů). Vysoká hustota magnetického toku na povrchu pásu je v rozmezí 750 - 850 mT. Použití této speciální tyče vytvářející vířivý proud, umístěné ve vratném válci, eliminuje nežádoucí vlastnosti rotujících částí jako je magnetický buben. To znamená, že lze prodloužit intervaly údržby a mazání téměř trojnásobně. Síly působící na jeden bod redukuje rozptyl částic a tím umožňuje dosažení skutečně výjimečných výsledků separace. Dále díky rychlosti posuvu pásu až 4 m/s vyniká extrémně vysokou kapacitou zpracování.

Wirbelstromscheider INP Enos Prinzip Abbildung
Wirbelstromscheider INP ENOS Fraktionen Detailaufnahme
Wirbelstromscheider INP ENOS Maschinenaufnahme
Wirbelstromscheider INP Enos Material Detailaufnahme

Data produktu

Tyč vytvářející vířivé proudy umístěná ve vratném válci (není zde rotační magnetický buben), excelentní separační výsledky dány přesným nastavením působících sil umožňující snížení rozptyl částic
Frekvenční pole mezi 1 a 2 Hz
Rychlost posuvu pásu 2 až 4 m/s
Kvalita výrazně vyšší dávkovací poměry při současném vysokém stupni obnovy neželezných kovových částic
Vysoká hustota magnetického toku 750mT až 850 mT na povrchu pásu

 

Speciální funkce

 • Separátor s volitelnou automatickou úpravou rozdělovače
 • Separační systém: k dispozici jako kombinace Fe-NF (s magnetickým bubnem IFE v podávací jednotce)
 • Jako volitelná možnost: rozdělovač na tři produkty obsahující částice z nerez materiálu.
 • Zařízení pro výměnu pásu
 • Speciálně vyvinutý systém čištění pásu (vestavěný, volitelný)
 • Automatický mazací systém (volitelné)
 • Ovládání pomocí dotykového paneluStandardní šířka pásu až do 3 m
 • Vytřídění jednotlivých kabelů
 • Vysoká kvalita vytřídění jemných frakcí zrn
 • Téměř bezúdržbové: třikrát delší údržbové a mazací intervaly
 • Různé struktury povrchu dopravníkového pásu, podle vstupního materiálu
 • Energeticky nejúčinnější celkový systém na trhu
 • Zvýšená kapacity díky vysoké rychlosti pásu

Obory

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Více

Zpracování kovového šrotu všech druhů a původu

Více

Výroba všech druhů kovů

Více

Výroba stavebních hmot: jako je vápno, malty a omítek

Více

Příklady použití