Plastikmüll Detailaufnahme

Recyklační průmysl

Technologie zpracování pro všechny oblasti

Extrahování velmi čistých surovin a maximalizace zisku

Zvláštní řešení pro komplexní problematiku

Rozmanitost složení odpadu je ústřední výzvou při zpracování – ať už jde o komunální nebo komerční odpad, lehký směsný stavební odpad nebo těžkou stavební suť, průmyslový odpad, odpad z nemocnic, městský nebo zemský odpad, tříděný odpad nebo směsný odpad. Aby bylo možné dosáhnout vysokých hodnot recyklace a také dostatečné čistoty, musejí být procesy nejlépe přizpůsobeny často se měnícímu složení odpadu. IFE přitom může použít hodnoty na základě zkušeností z víc než 20 let zpracování odpadu.

Výhody

Dlouhá životnost


Skladovací životnost síta na odpad IFE a IFE VARIOMAT je díky mazání olejovou lázní velmi dlouhá.

Minimalizovaná náročnost čištění


Speciální řešení, např. žaluziová obložení, díky své výhodné geometrii ještě dál zabraňují uvíznutí materiálu a zajišťují tím snížené nároky na čištění při prosévání.

Řešení na míru


Kombinace rozmanitosti a flexibilního provedení našich produktů umožňuje realizaci řešení na míru.

Poradenství a know-how


Jedinou konstantou ve zpracování odpadu je změna. Proto jsou přesné rešerše a dotazy v případě potřeby naším standardem.

Stroje IFE mimo jiné zpracovávají

Důležité komponenty systému pro ruské zařízení na zpracování domovního odpadu

V rámci velkého projektu naDůležité komponenty systému pro ruské zařízení na zpracování domovního odpadu zpracování domovního odpadu v Rusku se používá i konstrukčně největší síto na odpad IFE (3000 x 8000 cm).

Proces zpracování PET vločky

Pro recyklaci PET je nutné z rozemleté PET frakce odstranit všechny cizí složky (např. kovová víčka, etikety, nesprávný materiál). Pokud se potřebný surový materiál nedodá v čistě roztříděné formě, může být během procesu tavení narušena regulace teploty, resp se může zneprůchodnit matrice extrudéru.

Portfólio magnetické technologie IFE nabízí širokou paletu vhodných technických procesů pro efektivní separaci železných/neželezných cizích látek.