Müllsieb Hausmüll Restmüll

Třídič odpadů

Třídící technika

pro úpravu a recyklaci odpadů

Třídiče určené k recyklaci odpadů (Waste screens) společnosti IFE jsou ploché jednopodlažní konstrukce poháněné vibrační hnací hřídeli. Třídící síta jsou uspořádány kaskádovým systémem. Žaluziový tvar mřížek umožňuje maximální prostor třídících ploch, což zaručuje provoz téměř bez ucpávání. Roštové tyče rozvolňují materiál a brání zakrytí třídících ploch velkými kusy materiálů.

Zeptat se na stroj

Kryt s volitelnými možnostmi specifickými pro zákazníka
Kryt s volitelnými možnostmi specifickými pro zákazníka
Oddělovací řezy 20–400 mm
Oddělovací řezy 20–400 mm
Různé pružné prvky
Různé pružné prvky
Hlavní vlastnosti produktu.

 

 

Tento třídič využívá speciálně konstruované třídící plochy určené pro odvětví nakládání s odpady. Maximalizované třídící prostory, unikátní konstrukce otvorů a kombinace s roštovými tyčemi vede k třídění téměř bez ucpávání, k rozvolnění materiálu a to vše při velmi vysokých rychlostech posuvu. Široká paleta třídících sít umožňují efektivní třídění stavebního odpadu (C&D), elektrického, elektronického odpadu (WEEE), nebo komunálního odpadu. Tento třídič, využívající optimalizovaný vibrační pohybideálně připravuje materiál pro následující zpracování.

IFE nevyvážková hřídel je velmi dobře zaběhnutým a spolehlivým pohonem pro vibrační třídiče s kruhovým kmitem. Rozsah pracovního krouticího momentu závisí na typu hřídele a může dosáhnout až 19 000 kg/cm. Ověřené doby životnosti až 80.000 hodin provozu je dosahováno díky optimalizované konstrukce prvotřídních válečkových ložisek s kombinovaným mazáním v olejové lázni. Tyto hřídele jsou vysoce spolehlivé. Rychlost nevyvážkové hřídele lze plynule regulovat prostřednictvím řemenového převodu nebo plynule měnit pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje proměnlivé nastavení pracovního momentu a tím i amplitudy kmitání.

 Müllsieb Jalousiebelag Detailaufnahme
 Müllsieb Spezialbelag Detailaufnahme
 Müllsieb Fliehgewicht Detailaufnahme

Data produktu

konstrukce třídiče jedno patrové
jmenovitá délka až 8000 mm
světlá šířka až 3000 mm
pohon vibrační IFE hřídel
speciální třídící plochy ve standardizovaných velikostech
bod třídění od 20 do 400 mm
anti vibrační rám pro minimalizaci dynamických zátěží
zakrytování třídiče stálé

 

Výhody

  • Standardizované základní provedení
  • Vysoký výkon
  • Téměř žádné zanášení a ucpávání
  • Maximalizovaná volná plocha
  • Nedochází k řetězení, vrstvení při předávkování
  • Zajišťuje uvolnění vrstveného materiálu při předávkování
  • Snadné seřízení velikosti třídících zrn
  • Snadný přístup k třídícím plochám
  • Minimální údržba
  • K dispozici varianta Heavy – duty konstrukce

Obory

Výroba dřevní štěpky, pelet, dřevovláknitá deska

Více

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Více

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Více

Zpracování kovového šrotu všech druhů a původu

Více

Výroba stavebních hmot: jako je vápno, malty a omítek

Více

Příklady použití

Reference a odvětví

Recyklace a odpadů

409 Stroje v GER, AT, GBR, PL, IE

Šrotový průmysl

63 Stroje v GER, AT, GBR, CH, SL

Dřevo

11 Stroje v GER, BE, FR

Sklo a keramika

4 Stroje v GER, AT, SE