Wirbelstromscheider ENOS Splitter Detailaufnahme

Eddy Current Separátor INP CENTRIC

Magnetická technika

efektivní separace neželezných kovů

IFE Eddy Current Separátory (princip založený na vybuzení vnitřních, tzv. vířivých proudů) se používají k oddělování neželezných kovů (hliník, měď, mosaz atd.) ze sypkého materiálu všeho druhu.

IFE centrický systém konstrukce INP se používá pro:

  • odstranění neželezných částic z toku sypkého materiálu (biomasa, odpadní dřevo atd.)
  • obnovení, získání neželezných směsí kovů (vhodné např. pro: hrubý, drcený materiál)
  • separaci použitých nápojových plechovek

Zeptejte se na stroj nyní

Princip fungování.

 

 

Vodivé částice (hliník, měď a podobně), musí být odděleny od izolátorů. Vířivé proudy jsou indukovány ve vodivých částicích v důsledku časově měnícím se magnetickém poli. Výsledkem této indukce vznikají odpudivé síly.

Díky mimořádně silnému permanentnímu magnetickému poli a vysokým otáčkám magnetického rotoru, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků separace i při velmi malých nebo obtížně tříditelných materiálů.

Materiál, který se má oddělit, je dopravován v co nejtenčí vrstvě dopravníkovým pásem do oblasti rychle rotujících magnetických polí na vratném bubnu umístěného na výstupní straně pásového dopravníku. Zde jsou v neželezných kovových částicích indukovány vnitřní, tak zvané vířivé proudy, které kolem každé jednotlivé částice z neželezného kovu vytvoří magnetické pole působící proti permanentnímu magnetickému poli magnetického rotoru. Tím zapůsobí na částice z neželezných kovů silný impulz, který tyto částice vymrští z proudu dopravovaného materiálu.

Vzhledem k tomu, že materiál je vystaven působení magnetického pole po dlouhou dobu a díky použití různých rotorů s různými počty pólů, umožňuje IFE INP Centric vysokou specifickou rychlost posuvu i při velikosti částic větších než 15 mm.

Wirbelstromscheider INP Enos Prinzip Abbildung
Wirbelstromscheider INP ENOS Fraktionen Detailaufnahme
Wirbelstromscheider INP ENOS Maschinenaufnahme
Wirbelstromscheider INP Enos Material Detailaufnahme

Údaje

Magnetický buben horizontální s centricky uspořádanými neodymovými permanentními magnety
Frekvenční pole mezi 300 a 900 Hz
Rychlost posuvu pásu 2 až 3 m/s
Kapacita nejvyšší specifický výkon pro hrubý materiál
Vysoká hustota magnetického toku na povrchu pásu

 

Průmyslová odvětví

Výroba skla primárních a druhotných surovin (např. Recyklované sklo)

Výroba dřevní štěpky, pelet, dřevovláknitá deska

Aplikace při výrobě hnojiv a pracích prostředků

Zahrnuje komunální i komerční odpad, zbytky staveniště, šrot, lehké obaly a sanace skládek

Zpracování kovového šrotu všech druhů a původu

Výroba stavebních hmot: jako je vápno, malty a omítek

Příklady použití

Reference a odvětví

Recyklace a odpadů

298 Stroje v AT, GER, IRE, GB, HU

Šrotový průmysl

67 Stroje v GER, AT, HU, SK, GB

Dřevo

36 Stroje v AT, GER, GB, SE, FR

Sklo a keramika

2 Stroje v AT, SE